ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a Szállító által a termék értékesítése körében alkalmazott Általános Szerződési Feltételek „ÁSZF”

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a PAPIR-PONT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:      3532 Miskolc, Andrássy utca 7., képviseli: Lipták Balázs ügyvezető, elektronikus levelezési címe: liptak.balazs@papirpont.hu, a céget nyilvántartó bíróság: Miskolc Megyei Jogú Város Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 05 09 008362, adószáma: 12492046-2-05) Szállítónak (a továbbiakban Szállító), és a Szállító szolgáltatásait igénybe vevő Partnernek (a továbbiakban Partner) a Szállító www.papirpont.hu weboldalán keresztül bonyolított adásvétele során történő együttműködésének feltételeit tartalmazza.

A Szállító tevékenysége szerint irodaszer, iskolaszer, elektronika, drogéria, tisztítószer, élelmiszer csomagküldő kereskedelmével foglalkozó társaság.

1. A SZERZŐDÉSES KAPCSOLAT

1.1. A Szállító teljesítései a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az „ÁSZF”-ben meghatározott feltételekkel történhetnek, amelyek a Partner internetes regisztrációja, vagy regisztráció nélküli megrendelése során megadott külön nyilatkozatával a Partner által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a Partner a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik. Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

1.2. A Partner az internetes regisztrációját, vagy regisztráció nélküli vásárlást követő megrendelésével a jelen „ÁSZF”-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a Szállító által közölt árjegyzék szerinti vételárat a megállapodott fizetési módon és határidőben maradéktalanul kifizeti.

2. REGISZTRÁCIÓ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1. A Szállító országosan értékesít és 4.2. pontjában írt feltételek, díjak alapján.

2.2. A Szállító üzletpolitikai jellegére figyelemmel a weboldalon esetén bankkártyával, előre utalással, utánvéttel lehetséges. Kivételt képeznek viszonteladó és szerződéses partnereink.

2.3. Előre utalás esetén a megrendelés beérkezését követően az ügyfélszolgálat proforma számlát küld a regisztrált e-mail címre, ez alapján kell teljesítenie a Partnernek a visszaigazolásban szereplő összeget. Az összeg Szállító számlájára történő beérkezését a Szállító e-mailben jelzi, megjelölve benne a szállítás időpontját.

2.4. Utánvétes fizetés esetén a Partner számára az áru átvételekor a futárnál mind készpénzes, mind bankkártyás fizetésre lehetőség van azzal, hogy egyszeri készpénzes fizetés összeghatára nem haladhatja meg az 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összeget, valamint pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó készpénzes fizetése egy hónapban nem haladhatja meg az 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint összeget. Ezen összeghatárok felett a Partner az előreutalásos vagy bankkártyás fizetést választhatja.

2.5. A regisztrációjával egyidejűleg kitöltött nyilatkozatával Partner hozzájárul ahhoz, hogy személyes és céges adatait a Szállító és a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges szolgáltatók a szerződéses kapcsolat során, annak érdekében felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a Szállító a nyilvántartásaiban tárolja, azonban harmadik félnek nem továbbíthatja. Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag a Partner előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.

2.6. A szerződéses kapcsolat során a fizetés napjának minden esetben az a nap minősül, amikor az áru ellenértéke a Szállító folyószámláján megjelenik. A késedelmesen beérkező fizetések után a Szállító a Ptk-ban írt mindenkori törvényes kamatot számítja fel késedelmi kamatként. A számla egy részére vonatkozó kifogás nem jogosítja fel a Partnert a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására. A megrendelt áru ellenértékének esetlegesen részletekben történő teljesítésére kizárólag a Szállító külön, írásos hozzájárulása esetén kerülhet sor.

3. A MEGRENDELÉS MÓDJA

3.1. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szállító felé a megrendelését a regisztrációját, vagy regisztráció nélkül az alapvető szállítási és számlázási adatait megadva adhatja le. A rendelés visszaigazolás esetleges nem várt elmaradása az áru szállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a Szállító és a Partner között érvényesen létrejön.

3.2. A Partner által a webáruházon keresztül leadott megrendelés esetén a Szállító elektronikus úton haladéktalanul automatikus visszaigazolást küld. Az automatikus rendelés visszaigazoló e-mailben a visszaigazolt termékek mennyisége és a szállítás időpontja tájékoztató jellegűek, a megrendelés teljesítésének időpontját a Szállító által küldött második e-mail tartalmazza. A felek között magyar nyelven a második visszaigazoló e-mailben írt módon létrejött szerződés, írásbeli szerződésnek minősül.

3.3. A Partner vállalja, hogy a legkisebb rendelési egységeket figyelembe véve adja le megrendeléseit. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szállító az árlistájában, webáruházában szereplő termékek, ott feltüntetett legkisebb csomagolási egységeiben teljesíti a megrendeléseit.

3.4. A Partner ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a Szállítót a működési körén kívül eső tényezőknek felróhatóan különösen nem terheli felelősség:

·         az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a Partner vásárlását akadályozó működési hibája;

·         az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a Szállítótól származó bármely adat érkezése,

·         bármely partneri vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;

·         a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely partneri szoftver nem megfelelő működése;

·         az internetes szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei tekintetében.

4. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE

4.1. A megrendelt áru szállítása a Partnerrel egyeztetett időpontban, a megrendelésben megadott szállítási címre történik. Az árunak az egyeztetett időpontban történő átvételéről a Partner köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben a szállítás időpontja nem megfelelő a Partner számára, úgy köteles a megrendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül a Szállító részére értesítést küldeni. A megrendelt árut a Szállító gépkocsivezetői, illetve szállítmányozó partnerei munkanapokon 8:00 -18:00 óra között szállítják házhoz.

4.2. Szállítási díjaink bruttó 15.000 Forint alatt előre utalás illetve bankkártyás fizetés esetén bruttó 1.190 Forintba kerülnek, utánvétes fizetési módnál bruttó 1590 Ft. Ettől nagyobb bruttó összegű megrendelés esetében pedig ingyenes.

A Partner tudomásul veszi, hogy a Szállító a kialakult logisztikai folyamatai miatt a Partnertől azonos napon érkező, de időben eltérő, több megrendelés esetén a házhozszállítás díja szempontjából - a Szállító ettől eltérő visszaigazolása hiányában - külön ügyletnek minősülnek, így az értékhatár alatti házhozszállítási és logisztikai díjak fent részletezett értékhatárokkal megegyező módon kerülnek felszámításra.

4.3. A munkanapokon 12.00-ig webáruházunkon keresztül beérkezett, raktárkészleten lévő termékek megrendeléseit 2 munkanapon belül házhoz szállítjuk.

4.4. Amennyiben a Partner megrendelése elérné a díjmentes házhozszállítás értékhatárát, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs a Szállító raktárkészletén, a megrendelés házhozszállítása a Partner számára nem lesz díjmentes. A fennmaradó tétel(ek) rendelésének tartása és teljesítése új megrendelésnek minősül. Kivételt képez ez alól ha a hiányzó tétel beérkezését hajlandó a Partner megvárni és ezt követően egy szállítással megoldható a rendelés teljesítése. A Szállító nem köteles az eltérő szállítási időpontú termékek egy szállítással történő teljesítésére.

4.5. Az áruátvételkor a Partner képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi, minőségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt a tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.

4.6. Az áru kísérő okmánya a számla vagy a logisztikai cég bizonylata, amelyen egyik fél sem jogosult javítást végezni.

4.7. A Partner jogosult az árut a Szállító költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:

·         az áru minősége, mennyisége vagy csomagolása nem megfelelő, a rakodás nem megfelelő, számolhatatlan, balesetveszélyes*

·         az árucikk nem lett megrendelve;

·         az árucikk nem időre érkezik;

·         nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék (pl.: kevesebb lapszám, eltérő méret, … stb.).

* Amennyiben a Partner a házhozszállítás során a leszállított áru csomagolásán külsérelmi nyomokat észlel, a rakodás nem megfelelő, balesetveszélyes vagy vélelmezhető a csomagoláson belül az áru sérült állapota, úgy köteles a szállítmányozó céggel kárjegyzőkönyvet felvetetni. A Partner a házhozszállításból eredő áru sérülések reklamációit kizárólag a Partner és a szállítmányozó cég által felvett kárjegyzőkönyv alapján érvényesítheti a Szállító felé.

4.8. A Partner EUR raklapokon történő áruszállítás esetében köteles a szállítmányozónak a szállított raklapokkal megegyező darabszámú és azonos minőségű EUR csereraklapot biztosítani. A szállítmányozó a hibás, sérült, javított, nem újszerű, nem szabványos EUR raklapok visszavételét megtagadhatja. Amennyiben a Partner a raklapos kiszállításkor nem rendelkezik a megfelelő minőségű és mennyiségű csereraklappal, abban az esetben a szállítást kísérő „Iraton” rögzíteni kell és aláírással igazolni szükséges a csereraklap átadásának hiányát. Ebben az esetben a Szállító az EUR raklap értékét kiszámlázza a Partner felé nettó 4 000,- Ft/db áron. Végfelhasználóhoz történő házhozszállítási szolgáltatás igénybevétele esetén a raklap ellenértéke a viszonteladó partner felé kerül kiszámlázásra.

4.9. A megrendelt termékek helyszíni átvételét a Szállító a Partner számára hétfőtől - csütörtökig 8:00 - tól 16:00 óráig, illetve pénteken 8:00 – tól 14:00 óráig biztosítja a telephelyén. Amennyiben a Partner a megrendelés során helyszíni átvételt kér időpont megjelölésével, úgy a megrendelt és összekészített termékeket a Szállító a megadott és visszaigazolt időponttól számított két munkanapig biztosítja átvételre. A második munkanap elteltével - amennyiben a Partner nem veszi át az árut - a megrendelés törlésre kerül. Amennyiben a Partner továbbra is igényt tart a megrendelt termékekre, úgy azokat ismételten meg kell rendelnie az aktuálisan érvényes kondíciók szerint.

5. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA, ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSE

A Szállító a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig, előbbiek alapján a Partner nem jogosult a tulajdonjogi korlátozás alá eső termékeket megterhelni, azzal rendelkezni.

6. TRANSZPORTKÁROK, REKLAMÁCIÓ

6.1. A Szállító raktárából csak egyedi jelzésű matricával lezárt csomag vagy bontatlan gyártói csomagolásban kerül kiszállításra. Amennyiben a Partner a matrica sérülését észleli, úgy a Szállító megbízottjától köteles írásbeli igazolást kérni. A Szállító kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a logisztikai céggel szemben amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a Partnertől a káreseményről.

6.2. A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó hiba vagy hiányosság esetén a Partner nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a Szállítóról vagy szállítmányozó partneréről átszáll a Partnerre.

Amennyiben a Partner a házhozszállítás során a leszállított áru csomagolásán külsérelmi nyomokat észlel, a rakodás nem megfelelő, balesetveszélyes vagy vélelmezhető a csomagoláson belül az áru sérült állapota, úgy köteles a szállítmányozó céggel kárjegyzőkönyvet felvetetni a kár bizonyíthatósága érdekében.

6.3. A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a Szállító mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el.

6.4. A leszállított árura vonatkozó jótállás időtartama - egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – egy év, amelynek kezdő időpontja az áru Partner általi átvételével kezdődik. A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a Partner számára. A Partner a jótállási igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A jótállás jelen „ÁSZF”-ben nem említett további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet tartalmazza.

7. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS

7.1. A számlázás a megrendelés visszaigazolásakor érvényben lévő árlista alapján, a mindenkori kedvezmények figyelembevételével történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő, visszaigazolt ár.

7.2. A Szállító aktuális árlistái és akciói megtekinthetők az interneten a www.papirpont.hu címen. A Szállító prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért a Szállító semmiféle felelősséget nem vállal.

7.3. A Szállító online rendszerébe internetes regisztrációt követően jelszóval rendelkező Partner, vagy regisztráció nélküli vendég vásárló léphet be. A Partner teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik a regisztráció eredményeképpen kapott jelszó kezeléséért, a Partnert teljes körű helytállási kötelezettség terheli a jelszóhoz hozzáférő bármely személy tevékenységéből eredő károkért. A Szállító nem felel az olyan károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatából eredően keletkeztek akár a Partnernél, akár más harmadik személynél.

8. REKLAMÁCIÓ, VISSZÁRU

8.1. A Partner a tételes átvétel elmaradása esetén a Megrendeléstől eltérő szállításra vonatkozó reklamációs igényét köteles az áru átvételétől számított két munkanapon belül jelezni a Szállítónak a ugyfelszolgalat@papirpont.hu e-mail címen. A partneri reklamációk jogosságát és az elállás megfelelőségét a Szállító reklamációkért felelős munkatársa bírálja el a reklamáció, illetve elállás beérkezésétől számított öt munkanapon belül.

8.2. A szállítás során sérült termékek reklamációi esetében - visszaküldés hiányában - a Szállító a Partnertől termékfotó mellékelését kéri. Amennyiben a megrendelt áru csomagolása házhozszállítás során sérült, úgy a Partner köteles a szállítmányozó céggel kárjegyzőkönyvben rögzíteni a reklamáció tényét, ennek hiányában a Szállító nem vállal felelősséget a kártalanításra, az áru jóváírására.

8.3. A Szállító telephelyén személyesen átvett áruk esetén a Szállító távozást és az okmányok igazolását követően reklamációt nem fogad el a Partnertől, ezért a Partner köteles az áruátadás alkalmával a telephely elhagyása előtt, alaposan ellenőrizni a rendelt áruk minőségi és mennyiségi meglétét.

8.4. A Szállító által jogos, elfogadott visszáruk, reklamációk ellenértékét a Szállító jóváírja a Partner részére legkésőbb a reklamáció kézhezvételétől számított tizennégy naptári napon belül, amely vagy az ellenérték visszautalásával vagy számlakompenzáció útján kerül beszámításra.

8.5. A Szállító a beérkezett reklamációk elbírálásáról öt munkanapon belül e-mail visszajelzést küld a Partner részére. Pozitív elbírálás esetén a Szállító a Partnerrel egyeztetett módon rendezi a reklamációt.

8.6. A Partner köteles tizennégy napon belül visszajuttatni azokat az árukat, amelyeket a Szállító reklamáció során minőségi hibásnak elfogadott.

9. MŰSZAKI TERMÉK GARANCIA

9.1. A Szállító által forgalmazott termékekre a Polgári Törvénykönyv szavatossági valamint a 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.

9.2. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a Szállító által kibocsátott saját garanciajegy esetén a Szállító telephelye, egyéb esetekben a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása a Partner kötelessége.

9.3. Garanciális igény érvényesítését kizáró okok:

·         a termék nem rendeltetésszerű használata, a termékspecifikációtól eltérő üzemeltetés,

·         szakszerűtlen karbantartás,

·         bármely, a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz végez el.

10. VITÁS KÉRDÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG

10.1. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogszabály kifejezett, ettől eltérő rendelkezése esetén nem jogosult a Ptk. 6:231. §-ában meghatározott általános elállási jog gyakorlására.

10.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az „ÁSZF” bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az az egész „ÁSZF” érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.

10.3. A Partner bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az „ÁSZF” rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.

10.4. A jelen jogviszonnyal kapcsolatosan a felek tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül.

10.5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor a fogyasztónak nem minősülő Partnerek vonatkozásában felek értékhatártól függően kikötik a Miskolci Járási Bíróság kizárólagos illetékességét és annak döntését magukra nézve kötelezőnek, és végrehajtandónak ismerik el.

10.6. A Szállító nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben írt magatartási kódex hatálya alatt.

10.7. A fogyasztó a panaszával jogosult a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez fordulni http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Tel.: +36-46-501-091, 501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

10.8. A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. A Szállító rendeletben írt, fogyasztókra vonatkozó "Elállási/felmondási mintatájékoztatót", "Elállási/felmondási nyilatkozatmintát" és "A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztatót" www.papirpont.hu  weboldalán külön is közzétette.

 

Miskolc, 2021. szeptember 10.

 

A weboldal a felhasználói élmény fokozása érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Az oldal használatával Ön beleegyezik ezek használatába.